HONOROWY PREZES ŁZBS

Włodzimierz Choinkowski
prezes ŁZBS czterech kadencji

ZARZĄD

Prezes
Piotr Żak
e-mail: tanizak@wp.pl
tel. 603 - 608 - 608

Wiceprezes
Paweł Ambroziak
e-mail: pambroz@poczta.fm
tel. 695 - 738 - 354
- zastępuje Prezesa

odpowiada za:
- całość spraw organizacyjnych.

Sekretarz
Krzysztof Robaszek
e-mail: hannarobaszek@op.pl
tel. 605 - 823 - 582

odpowiada za:

- prowadzenie biura WZBS w Łodzi,
- obsługę kasy WZBS i konta bankowego,
- organizację lokalnych imprez brydżowych WZBS,
- przechowywanie materiałów oraz dbałość o stan i ilość środków trwałych będących na stanie WZBS

Skarbnik
i Przewodnicząca Komisji ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Małgorzata Nalepa
e-mail: malwa50@interia.pl
tel. 501 - 098 -575

odpowiada za:

- sporządzanie planów finansowych oraz kontrolę ich wykonania,
-  kontrolę rocznych i miesięcznych sprawozdań, jak również rozlicznie wszelkich imprez organizowanych
na terenie WZBS,
- obsługę kasy WZBS i konta bankowego,
- sprawy związane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz za kontakty z osobami starszymi – trzeciego wieku

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej, Gier i Klasyfikacji
Mariusz Stańczyk
e-mail: m.stanczyk@poczta.fm
tel. 504-197-252

odpowiada za:

- obsadę sędziowską zawodów organizowanych przez WZBS,
- szkolenie sędziów,
- uzgadnianie kalendarza imprez brydżowych rozgrywanych pod patronatem WZBS,
- nadzór regulaminowy oraz organizacyjny imprez regionalnych, w tym Grand Prix Ziemi Łódzkiej,
- uzgadnianie terminów, miejscowości i obsady sędziowskiej turniejów cyklu GPZŁ.

 

Członek Zarządu
Marek Tyran
e-mail:
tyran.marek@gmail.com
tel.
697 - 725 - 744.  
odpowiedzialny za Sąd Koleżeński, regulaminy i sprawy etyki
 

Członek Zarządu
Igor Reguła
tel. 669 470 308

odpowiedzialny za stronę internetową i FB

Członek Zarządu
Piotr Szczeciński

tel. 882 705 597

koordynator do spraw młodzieży

KOMISJA REWIZYJNA

Zbigniew Frank
e-mail: zbyszekfrank@amorki.pl
tel. 603 - 940 - 652
Zenon Darmaszek
Mirosław Staszewski

Uchwałą z dnia 20.10.2020r. Zarząd WZBS w Łodzi powołał Sąd Koleżeński w składzie:
Przewodniczący SK - Piotr Kaczorowski
Zastępca Przew. SK - Jarosław Łaszczuk
Członkowie SK   -  Paweł Babecki, Dariusz Kardas, Andrzej Kozikowski, Roman Majcherczak, Janusz Makaruk.

ZOSTAŃ DONATOREM ŁÓDZKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

WZBS W ŁODZI OD 2019 ROKU JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Oznacza to , że możecie Państwo bezpośrednio wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków. Uzyskane
w ten sposób pieniądze w całości zostaną wykorzystane przez WZBS na cele statutowe, w tym rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W ŁODZI
KRS 0000081024 


Nic nie tracisz, a wspierasz rozwój dyscypliny sportowej, która jest Twoją pasją!