ADRESY

Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Łodzi
Adres:
 ul. Kamińskiego 7/9
91-427 Łódź

e-mail poczta@lzbs.pl

e-mail: hannarobaszek@op.pl

Konto PKO BP SA I Oddział w Łodzi
41 1020 3352 0000 1302 0088 3355

Konto dodatkowe PKO BP przeznaczone do obsługi imprez sportowych
31 1020 3352 0000 1202 0265 9654

 

ZOSTAŃ DONATOREM ŁÓDZKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

WZBS W ŁODZI OD 2019 ROKU JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Oznacza to , że możecie Państwo bezpośrednio wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków. Uzyskane
w ten sposób pieniądze w całości zostaną wykorzystane przez WZBS na cele statutowe, w tym rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W ŁODZI
KRS 0000081024 


Nic nie tracisz, a wspierasz rozwój dyscypliny sportowej, która jest Twoją pasją!