SEZON 2018/2019

KOMUNIKAT POCZĄTKOWY

I Ustalenia ogólne

1. WZBS w Łodzi jest organizatorem rozgrywek III ligi Drużynowych Mistrzostw Polski 2018/19 na podstawie punktu 2.5 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski (http://www.pzbs.pl/regulamin-dmp).
2. W III lidze występuje 16 drużyn.
3. W początkowej części sezonu (zjazdy 1-4) rozgrywane są mecze 20-rozdaniowe w dwóch segmentach po 10 rozdań. W końcowej (zjazdy 5-6) - mecze 60-rozdaniowe w 6 segmentach po 10 rozdań (ale kapitanowie zainteresowanych drużyn mogą w porozumieniu z sędzią skrócić dystans, zmniejszając liczbę zaplanowanych segmentów).
4. Mecze 20-rozdaniowe są rozgrywane na IMP z przeliczeniem na VP według skali ułamkowej 20:0 (http://www.pzbs.pl/download/regulaminy/tabele_vp.pdf). Mecze 60-rozdaniowe - na IMP bez przeliczania na VP.
5. Oficjalnym źródłem danych wykorzystywanych do obliczania wyników meczu są zapisy wprowadzone do urządzeń Bridgemate. Za ich poprawność odpowiadają obie pary. Jest wskazane, by po zakończeniu gry w każdym segmencie przedstawiciele drużyn sprawdzali poprawność wyników.
6. Błąd w zapisie może zostać poprawiony, o ile jego wystąpienie zostanie zgłoszone sędziemu komputerowemu najpóźniej 2 dni po odpowiednim zjeździe (tj. do najbliższego wtorku).
W sobotnich meczach fazy pucharowej czas ten zostaje skrócony do godziny po zakończeniu gry.
7. Składy drużyn w każdym segmencie są zgłaszane za pomocą urządzeń Bridgemate. Nie prowadzi się protokołów w wersji papierowej. Sędzia powinien każdorazowo sprawdzić, czy wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z §59 Regulaminu Zawodów PZBS (http://stara.pzbs.pl/komunikaty/r2005/RegulamZawodow.pdf) zawodnicy drużyny gości powinni jako pierwsi zająć miejsca przy stole przed pierwszą połową meczu, gospodarzy - przed drugą.
W meczach fazy pucharowej obowiązuje procedura opisana w Regulaminie Zawodów PZBS, chyba że kapitanowie drużyn nie zgłoszą się przed rozpoczęciem meczu do sędziego celem przeprowadzenia losowania - wówczas obowiązuje tzw. ślepy line-up.
8. Zawodnicy powinni zająć miejsca przy stołach niezwłocznie po wydaniu odpowiedniego polecenia przez sędziów. Spóźnienia mogą podlegać karom proceduralnym.
9. W trakcie trwania segmentu zawodnicy nie powinni oddalać się od stołu. Łamanie tej zasady może podlegać karom proceduralnym.
10. Poniżej podano orientacyjny harmonogram zjazdu. W zależności od tempa gry sędziowie są upoważnieni do jego modyfikacji w celu jak najsprawniejszego przeprowadzenia zawodów; szczegóły ewentualnych zmian będą komunikowane na bieżąco.

II Schemat rozgrywek

1. W trakcie pierwszych trzech zjazdów drużyny rozegrają 15 meczów systemem każdy z każdym.
2. Według wyników po 15 meczach uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy - miejsca 1-6, 7-10, 11-16.
3. W ramach czwartego zjazdu drużyny w grupie środkowej rozegrają 3 mecze (tylko w sobotę), w grupach skrajnych - 5 meczów (każdy z każdym wewnątrz odpowiedniej grupy).
4. Punkty uzyskane we wszystkich (18 lub 20) meczach pierwszych czterech zjazdów sumują się i decydują o podziale miejsc wewnątrz grup.
5. W ramach zjazdów piątego i szóstego będą rozgrywane cztery etapy 60-rozdaniowych meczów (jeden etap każdego dnia, etapy są poniżej oznaczone A, B, C, D).
6. W każdym przypadku (A, B, C) pary przeciwników są określane na zasadzie wyboru, którego drużyna z najwyższego miejsca dokonuje spośród drużyn z dwóch najniższych miejsc.
7. Carry over w IMP jest wyliczane na podstawie różnicy VP zdobytych przez rywalizujące drużyny
a) w pierwszych czterech zjazdach, o ile na czwartym zjeździe grały w tej samej grupie; różnicę tę mnoży się przez 0,4;
b) w pierwszych trzech zjazdach, gdy grały w różnych grupach; różnicę tę mnoży się przez 0,5.
W obu przypadkach, jeśli wyliczone w ten sposób carry over jest wyższe niż 20 IMP, przyjmuje się wartość 20 IMP.
8. Jeśli mecz zakończy się remisem, za jego zwycięzcę uważa się drużynę, która była wyżej w klasyfikacji po czterech zjazdach.
9. Gdy dwie drużyny kończą sezon tym samym etapem, podział należnych im dwóch miejsc w końcowej klasyfikacji następuje na podstawie miejsc zajmowanych na koniec czwartego zjazdu.
10. Przebieg poszczególnych etapów jest określony następująco (używane tu określenia "drużyny z miejsc" odnoszą się do miejsc zajmowanych na koniec czwartego zjazdu; oznaczenia A1 itd. można znaleźć na schemacie graficznym):
A1) Drużyny z miejsc 5-6 grają przeciwko drużynom z miejsc 7-8. Zwycięzcy przechodzą do meczu B1, przegrani kończą sezon na miejscach 7-8.
A2) Drużyny z miejsc 9-10 grają przeciwko drużynom z miejsc 11-12. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 9-10, przegrani przechodzą do meczu B2.
B1) Drużyny z miejsc 3-4 grają przeciwko zwycięzcom meczów A1. Zwycięzcy przechodzą do meczu C1, przegrani kończą sezon na miejscach 5-6.
B2) Przegrani z meczów A2 grają przeciwko drużynom z miejsc 13-14. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 11-12, przegrani przechodzą do meczu C2.
C1) Drużyny z miejsc 1-2 grają przeciwko zwycięzcom meczów B1. Zwycięzcy przechodzą do meczu D1, przegrani kończą sezon na miejscach 3-4.
C2) Przegrani z meczów B2 grają przeciwko drużynom z miejsc 15-16. Zwycięzcy przechodzą do meczu D2a, przegrani przechodzą do meczu D2b.
D1) Zwycięzcy meczów C1 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon jako mistrz III ligi i awansuje do II ligi. Przegrany kończy sezon na miejscu 2.
D2a) Zwycięzcy meczów C2 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon na miejscu 13, przegrany - na miejscu 14. Mecz może zostać odwołany, jeśli będzie wiadomo, że obie drużyny z miejsc 13-14 utrzymają się w III lidze.
D2b) Przegrani z meczów C2 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon na miejscu 15, przegrany - na miejscu 16.
11. W zależności od liczby drużyn spadających z II ligi prawo do gry w III lidze 2019/20 będą miały drużyny:
a) jeśli żadna nie spadnie - drużyny z miejsc 2-14 III ligi, 1-2 IV ligi oraz zwycięzca barażu pomiędzy 15. drużyną III ligi a 3. drużyną IV ligi;
b) jeśli spadnie jedna - spadkowicz, drużyny z miejsc 2-14 III ligi i 1-2 IV ligi;
c) jeśli spadną dwie - spadkowicze, drużyny z miejsc 2-13 III ligi i 1-2 IV ligi;
d) jeśli spadną trzy - spadkowicze, drużyny z miejsc 2-12 III ligi, zwycięzca IV ligi i zwycięzca barażu pomiędzy 13. drużyną III ligi a 2. drużyną IV ligi.

Terminy zjazdów:
27-28.10.2018
3-4.11.2018
8-9.12.2018
5-6.01.2019
9-10.02.2019
23-24.02.2019

Harmonogram zjazdu (dla zjazdów 1-4), podano czas rozpoczęcia pierwszej i drugiej połowy meczu:
I mecz: sobota 10:00, 11:30
II mecz: sobota 13:15, 15:20
III mecz: sobota 17:00, 18:30
IV mecz: niedziela 9:30, 11:00
V mecz: niedziela 13:15, 14:45

Harmonogram zjazdu (dla zjazdów 5-6), podano czas rozpoczęcia kolejnych segmentów meczu:
I mecz: sobota 10:00, 11:30, 13:15, 15:20, 17:00, 18:30
II mecz: niedziela 9:00, 10:30, 12:15, 14:20, 16:00, 17:30

Przerwa obiadowa - zawsze po połowie rozdań przewidzianych do rozegrania danego dnia.

Lista drużyn uprawnionych do udziału:
1. Intra Łódź,
2. KDK II Kutno,
3. Wtórmex Radomsko,
4. PTC Pabianice,
5. Zdrowie Piast Sieradz,
6. Bzura Ozorków,
7. Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź,
8. Rondo Łódź,
9. Czarny Koń Łódź,
10. Bridge Quartet Lechia Tomaszów Mazowiecki,
11. Ekolog Łódź,
12. Veolia Łódź,
13. KDK III Kutno,
14. Huncwot Łódź,
15. Szkuner Łódź,
16. Olimpia Łowicz.

Opłaty

http://lzbs.pl/oplaty.html

ZOSTAŃ DONATOREM ŁÓDZKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

WZBS W ŁODZI OD 2019 ROKU JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Oznacza to , że możecie Państwo bezpośrednio wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków. Uzyskane
w ten sposób pieniądze w całości zostaną wykorzystane przez WZBS na cele statutowe, w tym rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W ŁODZI
KRS 0000081024 


Nic nie tracisz, a wspierasz rozwój dyscypliny sportowej, która jest Twoją pasją!