REGULAMIN DMP REGION WZBS ŁÓDŹ 2020/2021

III liga

I Ustalenia ogólne
1. WZBS w Łodzi jest organizatorem rozgrywek III ligi Drużynowych Mistrzostw Polski 2020/21 na podstawie punktu 2.5 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski (http://www.pzbs.pl/regulamin-dmp).
2. W III lidze występuje 10 drużyn.
3. Do 3 ligi w przewidzianym terminie sezonu 2020/2021 zgłosiło się 10 drużyn.
Zostaną rozegrane 3 zjazdy, 9 meczów każdy z każdym, oraz runda finałowa:
drużyny 1-4 grają półfinał, i finał (po 60 rozdań).
Drużyna z 1-go miejsca wybiera przeciwnika z drużyn, które zajęły miejsca 3-4 po rundzie wstępnej drużyny 5-10 grają 5 meczów "kzk" (po 20 rozdań)
4. Mecze 20-rozdaniowe są rozgrywane na IMP z przeliczeniem na VP według skali ułamkowej 20:0 (http://www.pzbs.pl/download/regulaminy/tabele_vp.pdf). Mecze 60-rozdaniowe - na IMP bez przeliczania na VP z zaliczeniem carry-over.
5. Oficjalnym źródłem danych wykorzystywanych do obliczania wyników meczu są zapisy wprowadzone do urządzeń Bridgemate. Za ich poprawność odpowiadają obie pary.
Jest wskazane, by po zakończeniu gry w każdym segmencie przedstawiciele drużyn sprawdzali poprawność wyników.
6. Błąd w zapisie może zostać poprawiony, o ile jego wystąpienie zostanie zgłoszone sędziemu komputerowemu najpóźniej 2 dni po odpowiednim zjeździe (tj. do najbliższego wtorku).
W meczach fazy pucharowej czas ten zostaje skrócony do 30 minut  po zakończeniu gry.
7. Składy Drużyn w każdym segmencie są zgłaszane za pomocą urządzeń Bridgemate. Nie prowadzi się protokołów w wersji papierowej. Sędzia powinien każdorazowo sprawdzić, czy wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z B'59 Regulaminu Zawodów PZBS (http://stara.pzbs.pl/komunikaty/r2005/RegulamZawodow.pdf) zawodnicy drużyny gości powinni jako pierwsi zająć miejsca przy stole przed pierwszą połową meczu, gospodarzy - przed drugą.
W meczach fazy pucharowej obowiązuje procedura opisana w Regulaminie Zawodów PZBS, chyba że kapitanowie drużyn nie zgłoszą się przed rozpoczęciem meczu do sędziego celem przeprowadzenia losowania - wówczas obowiązuje tzw. ślepy line-up.
8. Zawodnicy powinni zająć miejsca przy stołach niezwłocznie po wydaniu odpowiedniego polecenia przez sędziów. Spóźnienia mogą podlegać karom proceduralnym.
9. W trakcie trwania segmentu zawodnicy nie powinni oddalać się od stołu. Łamanie tej zasady może podlegać karom proceduralnym.
10. Poniżej podano orientacyjny harmonogram zjazdu. W zależności od tempa gry sędziowie są upoważnieni do jego modyfikacji w celu jak najsprawniejszego przeprowadzenia zawodów; szczegóły ewentualnych zmian będą komunikowane na bieżąco.
II Schemat rozgrywek
1. W trakcie zjazdów 1-2 , drużyny rozegrają 9 meczów systemem każdy z każdym.
2. W ramach zjazdu 3-go, zostanie rozegranych 60 rozdań, tzw. półfinały i finał, drużyny 1-4,
    drużyny 5-10 grają 5 meczów "kzk" (po 20 rozdań)
3. Carry over w IMP jest wyliczane na podstawie różnicy VP zdobytych przez rywalizujące drużyny w pierwszych trzech zjazdach; różnicę tę mnoży się przez 0,4.
Jeśli wyliczone w ten sposób carry over jest wyższe niż 20 IMP, przyjmuje się wartość 20 IMP.
4. Jeśli mecz zakończy się remisem, za jego zwycięzcę uważa się drużynę, której przysługiwało carry over.
5. Gdy dwie lub trzy drużyny kończą sezon tym samym etapem, podział należnych im miejsc w końcowej klasyfikacji następuje na podstawie miejsc zajmowanych na koniec drugiego  zjazdu.
8. W zależności (dot. ilości 16 drużyn)  od liczby drużyn spadających z II ligi prawo do gry w III lidze 2020/21 będą miały drużyny:
a) jeśli żadna nie spadnie - drużyny z miejsc 2-14 III ligi, 1-2 IV ligi oraz zwycięzca barażu pomiędzy 15. drużyną III ligi a 3. drużyną IV ligi;
b) jeśli spadnie jedna - spadkowicz, drużyny z miejsc 2-14 III ligi i 1-2 IV ligi;
c) jeśli spadną dwie - spadkowicze, drużyny z miejsc 2-13 III ligi i 1-2 IV ligi;
d) jeśli spadną trzy - spadkowicze, drużyny z miejsc 2-12 III ligi, zwycięzca IV ligi i zwycięzca barażu pomiędzy 13. drużyną III ligi a 2. drużyną IV ligi.
Terminy zjazdów:
04-05.09.2021
18-19.09.2021
09-10.10.2021

Harmonogram zjazdów podany w komunikacie.
Przerwa obiadowa 60 minut w przypadku rozgrywania w danym dniu 60 rozdań
Lista drużyn uprawnionych do udziału:
1. Lokator Zd. Wola
2. Ekolog Łódź
3. Rondo Łódź
4. JOK Łódź
5. Bzura Ozorków
6. Veolia Łódź
7. PTC Pabianice
8. Ares Piotrków Tryb.
9. UTW Łowicz
10. Jakbud Piotrków Tryb.

WZBS Łódź 25.08.2021
oprac.. MS

 

ZOSTAŃ DONATOREM ŁÓDZKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

WZBS W ŁODZI OD 2019 ROKU JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Oznacza to , że możecie Państwo bezpośrednio wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków. Uzyskane
w ten sposób pieniądze w całości zostaną wykorzystane przez WZBS na cele statutowe, w tym rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W ŁODZI
KRS 0000081024 


Nic nie tracisz, a wspierasz rozwój dyscypliny sportowej, która jest Twoją pasją!