SEZON 2021/2022

SCHEMAT ROZGRYWEK

KOMUNIKAT

I Ustalenia ogólne

1. WZBS w Łodzi jest organizatorem rozgrywek III ligi Drużynowych Mistrzostw Polski 2021/22 na podstawie punktu 2.5 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski (http://www.pzbs.pl/regulamin-dmp).
2. W III lidze występuje 13 drużyn.
3. W początkowej części sezonu rozgrywane są mecze 20-rozdaniowe w dwóch segmentach po 10 rozdań. W końcowej - mecze 60-rozdaniowe w 6 segmentach po 10 rozdań (ale kapitanowie zainteresowanych drużyn mogą w porozumieniu z sędzią skrócić dystans, zmniejszając liczbę zaplanowanych segmentów).
4. Mecze 20-rozdaniowe są rozgrywane na IMP z przeliczeniem na VP według skali ułamkowej 20:0 (http://www.pzbs.pl/download/regulaminy/tabele_vp.pdf). Mecze 60-rozdaniowe - na IMP bez przeliczania na VP.
5. Oficjalnym źródłem danych wykorzystywanych do obliczania wyników meczu są zapisy wprowadzone do urządzeń Bridgemate. Za ich poprawność odpowiadają obie pary. Jest wskazane, by po zakończeniu gry w każdym segmencie przedstawiciele drużyn sprawdzali poprawność wyników.
6. Błąd w zapisie może zostać poprawiony, o ile jego wystąpienie zostanie zgłoszone sędziemu komputerowemu najpóźniej 2 dni po odpowiednim zjeździe (tj. do najbliższego wtorku).
W sobotnich meczach fazy pucharowej, a także w rundach 11-13, czas ten zostaje skrócony do godziny po zakończeniu gry.
7. Składy drużyn w każdym segmencie są zgłaszane za pomocą urządzeń Bridgemate. Nie prowadzi się protokołów w wersji papierowej. Sędzia powinien każdorazowo sprawdzić, czy wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z §59 Regulaminu Zawodów PZBS (http://stara.pzbs.pl/komunikaty/r2005/RegulamZawodow.pdf) zawodnicy drużyny gości powinni jako pierwsi zająć miejsca przy stole przed pierwszą połową meczu, gospodarzy - przed drugą.
W meczach fazy pucharowej obowiązuje procedura opisana w Regulaminie Zawodów PZBS, chyba że kapitanowie drużyn nie zgłoszą się przed rozpoczęciem meczu do sędziego celem przeprowadzenia losowania - wówczas obowiązuje tzw. ślepy line-up.
8. Zawodnicy powinni zająć miejsca przy stołach niezwłocznie po wydaniu odpowiedniego polecenia przez sędziów. Spóźnienia mogą podlegać karom proceduralnym.
9. W trakcie trwania segmentu zawodnicy nie powinni oddalać się od stołu. Łamanie tej zasady może podlegać karom proceduralnym.
10. Poniżej podano orientacyjny harmonogram zjazdu. W zależności od tempa gry sędziowie są upoważnieni do jego modyfikacji w celu jak najsprawniejszego przeprowadzenia zawodów; szczegóły ewentualnych zmian będą komunikowane na bieżąco.

II Schemat rozgrywek

1. W trakcie pierwszych dwóch zjazdów i na początku trzeciego zjazdu drużyny rozegrają 13 meczów systemem każdy z każdym.
2. W drugiej połowie trzeciego zjazdu i na czwartym zjeździe zostaną rozegrane trzy etapy 60-rozdaniowych meczów (jeden etap każdego dnia, etapy są poniżej oznaczone A, B, C).
3. Carry over w IMP jest wyliczane na podstawie różnicy VP zdobytych przez rywalizujące drużyny w fazie każdy z każdym; różnicę tę mnoży się przez 0,5.
Jeśli wyliczone w ten sposób carry over jest wyższe niż 20 IMP, przyjmuje się wartość 20 IMP.
4. Jeśli mecz zakończy się remisem, za jego zwycięzcę uważa się drużynę, której przysługiwało carry over.
5. Gdy dwie lub trzy drużyny kończą sezon tym samym etapem, podział należnych im miejsc w końcowej klasyfikacji następuje na podstawie miejsc zajmowanych na koniec fazy każdy z każdym.
6. Przebieg poszczególnych etapów jest określony następująco (używane tu określenia "drużyny z miejsc" odnoszą się do miejsc zajmowanych na koniec fazy każdy z każdym; oznaczenia A1 itd. można znaleźć na schemacie graficznym):
A1) Drużyny z miejsc 2-4 grają przeciwko drużynom z miejsc 5-7. Zwycięzcy przechodzą do meczu B1, przegrani kończą sezon na miejscach 5-7.
A2) Drużyny z miejsc 8-9 grają przeciwko drużynom z miejsc 10-11. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 8-9, przegrani przechodzą do meczu B2.
B1) Drużyna z miejsca 1 oraz zwycięzcy meczów A1 grają przeciwko sobie. Zwycięzcy przechodzą do meczu C1, przegrani kończą sezon na miejscach 3-4.
B2) Przegrani z meczów A2 oraz drużyny z miejsc 12-13 grają przeciwko sobie. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 10-11, przegrani przechodzą do meczu C2.
C1) Zwycięzcy meczów B1 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon jako mistrz III ligi i awansuje do II ligi. Przegrany kończy sezon na miejscu 2.
C2) Przegrani z meczów B2 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon na miejscu 12, przegrany - na miejscu 13.
7. Pary przeciwników w meczach play-off w grupach 4- i 6-drużynowych są określane na zasadzie wyborów dokonywanych przez uprawnione drużyny:
a) w grupie A1 drużyna miejsca 2 wybiera przeciwnika spośród drużyn z miejsc 5-7, następnie drużyna z miejsca 3 wybiera spośród dwóch drużyn niewybranych wcześniej;
b) w grupie A2 drużyna z miejsca 8 wybiera przeciwnika spośród drużyn z miejsc 10-11;
c) w grupie B1 drużyna z miejsca 1 wybiera spośród trzech pozostałych;
d) w grupie B2 drużyna z najwyższego miejsca wybiera spośród drużyn z miejsc 12-13.
8. Drużyny z miejsc 2-12 końcowej klasyfikacji będą miały prawo wziąć udział w rozgrywkach III ligi 2022/23. Drużyna z miejsca 13 może spaść do IV ligi, o ile ten szczebel rozgrywek będzie organizowany.

Terminy zjazdów:
13-14.11.2021
18-19.12.2021
15-16.01.2022
5-6.02.2022

Harmonogram zjazdu:
- gdy danego dnia rozgrywa się 60 rozdań, poszczególne segmenty rozpoczynają się o 10:00, 11:30, 13:15, 15:20, 17:00, 18:30;
- gdy danego dnia rozgrywa się 40 rozdań, poszczególne segmenty rozpoczynają się o 10:00, 11:30, 14:00, 15:30.

Przerwa obiadowa - zawsze po połowie rozdań przewidzianych do rozegrania danego dnia.

ZOSTAŃ DONATOREM ŁÓDZKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

WZBS W ŁODZI OD 2019 ROKU JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Oznacza to , że możecie Państwo bezpośrednio wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków. Uzyskane
w ten sposób pieniądze w całości zostaną wykorzystane przez WZBS na cele statutowe, w tym rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W ŁODZI
KRS 0000081024 


Nic nie tracisz, a wspierasz rozwój dyscypliny sportowej, która jest Twoją pasją!