REGULAMIN DMP REGION WZBS ŁÓDŹ 2016/2017

III liga

I Ustalenia ogólne

 1. WZBS w Łodzi jest organizatorem rozgrywek III ligi Drużynowych Mistrzostw Polski 2016/17 na podstawie punktu 2.5 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski.
 2. W III lidze występuje 16 drużyn.
 3. W początkowej części sezonu (zjazdy 1-4) rozgrywane są mecze 20-rozdaniowe w dwóch segmentach po 10 rozdań. W końcowej (zjazdy 5-6) - mecze 60-rozdaniowe w 6 segmentach po 10 rozdań.
 4. Mecze 20-rozdaniowe są rozgrywane na IMP z przeliczeniem na VP według skali ułamkowej 20:0. Mecze 60-rozdaniowe - na IMP bez przeliczania na VP.
 5. Oficjalnym źródłem danych wykorzystywanych do obliczania wyników meczu są zapisy wprowadzone do urządzeń Bridgemate. Za ich poprawność odpowiadają gracze obu par. Jest wskazane, by po zakończeniu gry w każdym segmencie przedstawiciele drużyn sprawdzali poprawność wyników.
 6. Błąd w zapisie może zostać poprawiony, o ile jego wystąpienie zostanie zgłoszone sędziemu komputerowemu najpóźniej 2 dni po odpowiednim zjeździe (tj. do najbliższego wtorku).
 7. Składy drużyn w każdym segmencie są zgłaszane za pomocą urządzeń Bridgemate. Nie prowadzi się protokołów w wersji papierowej. Sędzia powinien każdorazowo sprawdzić, czy wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z §59 Regulaminu Zawodów PZBS zawodnicy drużyny gości powinni jako pierwsi zająć miejsca przy stole przed pierwszą połową meczu, gospodarzy - przed drugą. W Regulaminie Zawodów są też określone podobne zasady dla meczów wielosegmentowych.
 8. Zawodnicy powinni zająć miejsca przy stołach niezwłocznie po wydaniu odpowiedniego polecenia przez sędziów. Spóźnienia mogą podlegać karom porządkowym.
 9. W trakcie trwania segmentu zawodnicy nie powinni oddalać się od stołu. Łamanie tej zasady może podlegać karom porządkowym.
 10. Poniżej podano orientacyjny harmonogram zjazdu. W zależności od tempa gry sędziowie są upoważnieni do jego modyfikacji w celu jak najsprawniejszego przeprowadzenia zawodów; szczegóły ewentualnych zmian będą komunikowane na bieżąco. Dlatego zaleca się, aby zawodnicy przewidziani do gry np. od drugiego lub trzeciego meczu danego dnia przybywali na zjazd o kilkanaście minut wcześniej.

II Schemat rozgrywek

WERSJA GRAFICZNA

 1. W trakcie pierwszych trzech zjazdów drużyny rozegrają 15 meczów systemem każdy z każdym.
 2. Według wyników po 15 meczach uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy - miejsca 1-6, 7-10, 11-16.
 3. W ramach czwartego zjazdu drużyny w grupie środkowej rozegrają 3 mecze (tylko w sobotę), w grupach skrajnych - 5 meczów (każdy z każdym wewnątrz odpowiedniej grupy).
 4. Punkty uzyskane we wszystkich (18 lub 20) meczach pierwszych czterech zjazdów sumują się i decydują o podziale miejsc wewnątrz grup.
 5. W ramach zjazdów piątego i szóstego będą rozgrywane cztery etapy 60-rozdaniowych meczów (jeden etap każdego dnia, etapy są poniżej oznaczone A, B, C, D).
 6. W każdym przypadku (A, B, C) pary przeciwników są określane na zasadzie wyboru, którego drużyna z najwyższego miejsca dokonuje spośród drużyn z dwóch najniższych miejsc.
 7. Carry over w IMP jest równe różnicy VP zdobytych przez rywalizujące drużyny w pierwszych czterech zjazdach, o ile na czwartym zjeździe grały w tej samej grupie, natomiast gdy grały w różnych grupach - carry over jest równe różnicy VP po trzech zjazdach powiększonej o 5. Jeśli wyliczone w ten sposób carry over jest wyższe niż 20 IMP, przyjmuje się wartość 20 IMP.
 8. Jeśli mecz zakończy się remisem, za jego zwycięzcę uważa się drużynę, która była wyżej w klasyfikacji po czterech zjazdach.
 9. Gdy dwie drużyny kończą sezon tym samym meczem, podział należnych im dwóch miejsc w końcowej klasyfikacji następuje na podstawie miejsc zajmowanych na koniec czwartego zjazdu.
 10. Przebieg poszczególnych etapów jest określony następująco (używane tu określenia "drużyny z miejsc" odnoszą się do miejsc zajmowanych na koniec czwartego zjazdu; oznaczenia A1 itd. można znaleźć na schemacie graficznym):
  • A1) Drużyny z miejsc 5-6 grają przeciwko drużynom z miejsc 7-8. Zwycięzcy przechodzą do meczu B1, przegrani kończą sezon na miejscach 7-8.
  • A2) Drużyny z miejsc 9-10 grają przeciwko drużynom z miejsc 11-12. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 9-10, przegrani przechodzą do meczu B2.
  • B1) Drużyny z miejsc 3-4 grają przeciwko zwycięzcom meczów A1. Zwycięzcy przechodzą do meczu C1, przegrani kończą sezon na miejscach 5-6.
  • B2) Przegrani z meczów A2 grają przeciwko drużynom z miejsc 13-14. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 11-12, przegrani przechodzą do meczu C2.
  • C1) Drużyny z miejsc 1-2 grają przeciwko zwycięzcom meczów B1. Zwycięzcy przechodzą do meczu D1, przegrani kończą sezon na miejscach 3-4.
  • C2) Przegrani z meczów B2 grają przeciwko drużynom z miejsc 15-16. Zwycięzcy przechodzą do meczu D2a, przegrani przechodzą do meczu D2b.
  • D1) Zwycięzcy meczów C1 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon jako mistrz III ligi i awansuje do II ligi. Przegrany kończy sezon na miejscu 2.
  • D2a) Zwycięzcy meczów C2 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon na miejscu 13, przegrany - na miejscu 14.
  • D2b) Przegrani z meczów C2 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon na miejscu 15, przegrany - na miejscu 16.
 11. Informacja o zasadach spadków i awansów na granicy III i IV ligi zostanie ogłoszona po określeniu liczby grup IV ligi. WZBS zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o nierozgrywaniu niektórych meczów w grupie spadkowej (D2a lub D2b), jeśli wynikający z nich podział miejsc nie będzie istotny dla utrzymania drużyn w III lidze. W przypadku zorganizowania baraży z udziałem drużyn III- i IV-ligowych ich wyniki mogą skutkować modyfikacją podziału miejsc w końcowej klasyfikacji III ligi.

Harmonogram zjazdu (dla zjazdów 1-4), podano czas rozpoczęcia pierwszej i drugiej połowy meczu:

 • I mecz: sobota 10:00, 11:45
 • II mecz: sobota 14:00, 15:45
 • III mecz: sobota 17:30, 19:30
 • IV mecz: niedziela 10:00, 11:45
 • V mecz: niedziela 14:00, 15:45
Harmonogram zjazdów 5-6 zostanie podany po konsultacji z kapitanami drużyn.

 

ZOSTAŃ DONATOREM ŁÓDZKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

WZBS W ŁODZI OD 2019 ROKU JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Oznacza to , że możecie Państwo bezpośrednio wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków. Uzyskane
w ten sposób pieniądze w całości zostaną wykorzystane przez WZBS na cele statutowe, w tym rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W ŁODZI
KRS 0000081024 


Nic nie tracisz, a wspierasz rozwój dyscypliny sportowej, która jest Twoją pasją!